Πώς πληροφορηθήκατε για το giaseranis.gr?

Πώς πληροφορηθήκατε για το giaseranis.gr?
Μηχανή Αναζήτησης
42  42.9%
Από φίλο / γνωστό
25  25.5%
Άλλο
23  23.5%
Φυλλάδια
6  6.1%
Ραδιόφωνο
2  2%

Αριθμός Ψήφων  :  98
Πρώτη ψήφος  :  Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2009 16:53
Τελευταία Ψήφος  :  Παρασκευή, 18 Μάιος 2018 11:47